'?php if (function_exists ('gtm4wp_the_gtm_tag')) {gtm4wp_the_gtm_tag (); }? '
Selecteer een pagina

Op zoek naar fijne yogalessen?

Kom lekker tot jezelf bij een van de yogalessen.
Schrijf je nu in via het lesrooster.

Live in de studio meerdere stijlen van yoga!    >>

Masterclasses ‘Asana’s in Action’ met Nancy Reyerts

Masterclasses ‘Asana’s in Action’.

Leer en verken de specifieke acties en voordelen van verschillende groepen yogahoudingen (​​asana’s).

These classes contain potent tools of yoga; pranayama, asana and svadhyaya (self study) to help you experience your practice in a clear and bright way. During the classes there will be time for Pranayama and restorative poses in addition to the more active practice.

These classes are suitable for all levels.

Deze masterclasses bevatten 3 krachtige yogatools; pranayama, asana en svadhyaya (zelfstudie) om je te helpen je yoga beoefening op een heldere manier te ervaren. Tijdens deze lessen is er naast de meer actieve beoefening ook tijd voor Pranayama en herstellende houdingen.

Deze lessen zijn geschikt voor alle niveaus.


14 NOVEMBER 2021 MASTERCLASS 1

Standing poses 

A special dynamic class designed to develop your foundational practice of standing poses. Standing poses integrate: balance, flexibility, strength, endurance, coordination and concentration, creating a strong foundation for your yoga practice. These combined actions of an energetic body and a calm focused mind will  leave you filled with clarity and confidence.

STAANDE HOUDINGEN

Een speciale dynamische les waarin de staande houdingen centraal staan. Op een heldere en duidelijke manier kijken we naar de subtiele nuances en acties van de verschillende staande houdingen.
Samen werken we in detail aan balans, flexibiliteit, kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en concentratie, waardoor een sterke basis wordt gelegd voor je yogabeoefening.
Deze combinatie van een energetisch lichaam en een kalme, gefocuste geest, brengen helderheid en vertrouwen.


12 DECEMBER 2021 MASTERCLASS 2

Twists

Ready to reboot your energy levels and bring renewed optimism into your practice? Join us for this special class to shake off that lethargic feeling. Together we explore the twisting asana’s for their benefits such as, tension release ,improved digestion,& spinal flexibility. Experience a deep cleansing yoga practise focused on asanas and pranayamas which stimulate and purify the body. a unique sequence to release toxins and tensions followed by a smooth and relaxing cool down that will leave you energized and deeply relaxed.

Klaar om je energie niveau een boost te geven en hernieuwd optimisme in je yoga beoefening te brengen? Doe mee met deze speciale les om dat lethargische winter gevoel van je af te schudden.
Samen onderzoeken we de effecten van de gedraaide asana’s. Hierbij focussen we op het loslaten van spanning, verbeterde spijsvertering en spinale flexibiliteit. Ervaar een diep reinigende yoga practice gericht op asana’s en pranayama’s die het lichaam stimuleren en zuiveren. Een unieke serie om gifstoffen en spanningen los te laten, gevolgd door een soepele en herstellende afkoeling die je energie en diepe ontspanning brengt.


16 JANUARI 2022 MASTERCLASS 3

‘Better Back, Back, Shoulders & Neck

In this class we deepen the awareness of our neck, shoulders  & back through the practice of yoga asanas and pranayama. Problems in this area can arise though; movement patterns, sitting for long periods of time, mental or physical tension or bad posture.

Together we will move through a special series of yoga asana’s to created to:  .

 • build strength
 • create flexibility
 • improve posture and alignment
 • release, relax and soften tension in restorative practices

In deze inspirerende workshop staan de rug, schouders en nek centraal. Vaak ontstaan er problemen in dit gebied door verkeerde bewegingspatronen, veel zitten, mentale of fysieke spanning of slechte postuur.
Door middel van de Asana’s (yogahoudingen) en Pranayama (ademhaling) leren we om deze patronen te herkennen en te verbeteren. Het doel van deze workshop is dat je inzicht krijgt om beter te kunnen werken aan je lichaam in de reguliere yogalessen en thuis.

Focus:

 • creëren van ruimte en flexibiliteit
 • uitlijning en postuur
 • kracht opbouwen
 • zachte herstellende houdingen

13 FEBRUARI 2022 MASTERCLASS 4

Built up your backbends

A special class focused on preparing and safely working towards intense backbending poses like urdhva dhanurasana (full bridge pose). Together we create an uplifting practice that moves you into backbends with confidence & skill. Explore chest, shoulders,upper & lower back starting with simple actions to gain awareness and space  Use and integrate your muscles to keep you safe and strong in backbends,and find a safe and joyfull way to deepen your practice.

Een speciale les gericht op het voorbereiden en veilig werken naar diepere achterover buigingen zoals urdhva dhanurasana (volledige brughouding).
Samen creëren we het vertrouwen en de vaardigheid die je nodig hebt voor deze serie. We beginnen met eenvoudige acties om bewustzijn en ruimte te maken, in de borstkas, schouders, boven- en onderrug, en werken verder naar kracht & concentratie. Tijdens de les is er tijd voor persoonlijke begeleiding en aandacht zodat iedereen zijn eigen yoga beoefening kan verdiepen, thuis of in de reguliere lessen.


20 MAART 2022 MASTERCLASS 5

Inversions

There is something essentially very healing about being upside down. Holding ourselves steady, in one place – remaining still and focused in the one spot without stimulation. Going up-side down rejuvenates the body, increases circulation, builds confidence, a sense of well being and  brings mentally clarity. In this special class we will teach you how to create a solid foundation for building your inversion practice.

Er is in wezen iets heel helends aan ondersteboven zijn. Onszelf stabiel houden, op één plek – stil en gefocust blijven op die ene plek zonder stimulatie. Regelmatige beoefening van sirsasana (hoofdstand) & sarvangasana (schouderstand) en de variaties brengt een gevoel van welzijn en mentale helderheid, verfrissen het lichaam, verbetert de bloedsomloop & geeft zelfvertrouwen. In deze speciale les focussen we op het bouwen van een solide basis voor je inversie beoefening.

Je leert om:

 • kracht en stabiliteit op te bouwen,
 • de yoga props op verschillende manieren te gebruiken om het lichaam te ondersteunen,
 • langer in de houding te blijven om het effect van de houding te vergroten,
 • de alternatieven van de verschillende inversies te beoefenen wanneer dat nodig is.

Praktische informatie masterclasses

Data en tijden:

 • Masterclass 1: 14 november 2021, van 12.00 uur tot 14.30 uur, uiterlijk 11.45 uur aanwezig zijn
 • Masterclass 2: 12 december 2022, van 10.00 uur tot 12.30 uur, uiterlijk 09.45 uur aanwezig zijn
 • Masterclass 3: 16 januari 2022, van 10.00 uur tot 12.30 uur, uiterlijk 09.45 uur aanwezig zijn
 • Masterclass 4: 13 februari 2022, van 10.00 uur tot 12.30 uur, uiterlijk 09.45 uur aanwezig zijn
 • Masterclass 5: 20 maart 2022, van 10.00 uur tot 12.30 uur, uiterlijk 09.45 uur aanwezig zijn

Docent: Nancy Reyerts.

Kosten: € 45,- per losse masterclass. Bij deelname aan alle 5 masterclasses € 195,-.

Locatie: Kleverlaan 9 ‘Huis ter Kleef’, Haarlem.

AANMELDEN

Voor meer informatie kun je ons altijd een email sturen, of bellen naar: 06-11798789.